Teamleider Goederenafgifte

Als teamleider Goederenafgifte organiseer en optimaliseer je de dagelijkse gang van zaken voor de afdeling goederenafgifte. Je bent verantwoordelijk voor een tijdige en correcte goederenafgifte c.q. belading van de vrachtauto’s, zodat er volgens planning uitgeleverd kan worden. Je begeleid zo’n 60...