Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Konings & Partners kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Konings & Partners, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of sollicitatieformulier op de website aan Konings & Partners verstrekt.

Konings & Partners verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (CV), werkervaring, opleiding- en scholingsgegevens, gegevens over beschikbaarheid en verlof, getuigschriften, referenties.

Waarom heeft Konings & Partners uw gegevens nodig?

Konings & Partners verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast gebruikt Konings & Partners de verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • om met u een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden, dan wel om een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden;
  • om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen en uw beschikbaarheid vast te leggen;
  • om u te bemiddelen naar werk dan wel om opdrachten voor u te regelen;
  • om u te begeleiden naar een nieuwe arbeidspositie.

Hoe lang bewaart Konings & partners uw gegevens?

Konings & Partners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevensdeling

Konings & Partners verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Konings & Partners kan uw persoonsgegevens doorgeven aan (potentiële) opdrachtgevers en relaties, leverancier, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Konings & Partners en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging sturen naar